nieuws
Algemene heffingskorting en arbeidskorting en in 2014
Het kabinet wil de lasten eerlijk verdelen, vooral in tijden van bezuinigingen. Dat betekent dat iedereen naar vermogen bijdraagt. Ook wordt werken meer lonend. Daarom stelt het kabinet voor om de algemene heffingskorting en de arbeidskorting te verhogen en afhankelijk maken van het inkomen. Dat staat in het Belastingplan 2014.
De aanpassing van de algemene heffingskorting krijgt in de eerste plaats vorm door het maximum van de algemene heffingskorting in een periode van vier jaar per saldo te verhogen met in totaal € 196 (in prijzen 2013). Dit gebeurt door het maximum van de algemene heffingskorting

  • met ingang van 1 januari 2014 te verhogen met € 138;
  • met ingang van 1 januari 2015 met € 83;
  • met ingang van 1 januari 2016 met € 14; en
  • met ingang van 1 januari 2017 te verlagen met € 39.
Het Belastingplan 2012 bevat al een verlaging van de algemene heffingskorting met € 39 met ingang van 1 januari 2014. Per saldo wordt het maximum van de algemene heffingskorting op 1 januari 2014 dus verhoogd naar € 2100.

Afbouw bij hoge inkomens
De algemene heffingskorting voor inkomens wordt vanaf het begin van de tweede tariefschijf in de loon- en inkomstenbelasting (in 2013 en 2014 is dat € 19.645) afgebouwd.
In 2014 loopt deze afbouw tot een inkomen aan het einde van de derde tariefschijf (in 2013 ligt die grens bij € 55.991, in 2014 - rekening houdend met het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 - ligt die grens bij € 56.531).
Op grond van het aanvullend pakket wordt de algemene heffingskorting met ingang van 1 januari 2015 tot nihil afgebouwd.
Verder is op grond van de koopkrachtbesluitvorming en het aanvullend pakket het tempo van de afbouw gewijzigd ten opzichte van het regeerakkoord. De uitkomst van deze beleidswijzigingen is dat:

  • in 2014 een afbouw geldt van 2% van het inkomen uit werk en woning die loopt tot een inkomen aan het einde van de derde tariefschijf;
  • in 2015 een afbouw van 2,1% die doorloopt tot nihil; en
  • vanaf 2016 een afbouw van 3,05% die eveneens doorloopt tot nihil.
Dit alles resulteert erin dat de algemene heffingskorting in 2014 voor inkomens vanaf het begin van de vierde tariefschijf € 1363 bedraagt. In 2015 bedraagt de algemene heffingskorting vanaf een inkomen van circa € 120.000 nihil en vanaf 2016 vanaf een inkomen van circa € 90.000.

Arbeidskorting stijgt
In totaal stijgt het maximum van arbeidskorting in een periode van vier jaar met in totaal € 836 (in prijzen 2013). Dit gebeurt door het maximum van de arbeidskorting met ingang van 1 januari 2014 te verhogen met € 374 van € 1723 tot € 2097. Vervolgens wordt het maximum van de arbeidskorting met ingang van 1 januari 2015 verder verhoogd met € 103, met ingang van 1 januari 2016 met € 229 en met ingang van 1 januari 2017 met nog eens € 130.

Afbouw bij hogere inkomens
Daarnaast wordt de arbeidskorting voor hogere inkomens in drie stappen verder afgebouwd, uiteindelijk tot nihil. Daardoor zal in 2017 vanaf een inkomen van circa € 110.000 geen recht op arbeidskorting meer bestaan.
Rekening houdend met de verwachte inflatiecorrectie over de komende jaren loopt het maximum van de arbeidskorting op van € 1723 in 2013 naar circa € 2675 in 2017. Door het samenstel van de beschreven maatregelen kan het voor inkomens tussen circa € 80.000 en € 110.000 zo zijn dat de arbeidskorting het ene jaar daalt en een volgend jaar stijgt.
Klik hier voor het Informatieblad algemene heffingskorting en arbeidskorting
OVERZICHT nieuws
De base is tijdelijk vrij toegankelijk.
Elke week gratis het laatste nieuws in de e-zine van Over Salarisadministratie
Aanmelden >
OPLEIDINGEN & CONGRESSEN
donderdag 10 december - Utrecht

De herziening van het contract- en ontslagrecht is inmiddels van kracht. Naast de Wet Werk en Zekerheid zijn er ook andere regelingen van belang: de Onslagregeling en de UWV procedureregeling, en twee besluiten over de transitievergoeding. Daarnaast is een aantal opmerkelijke rechterlijke uitspraken gedaan rondom 'flexwerkers en de Flexwet'. Tijdens deze middag word je bijgepraat, zodat je weer op de hoogte bent van de actualiteiten.